Ogłoszenia

Kuźnia Wiedzy

Kuźnia Wiedzy

Ogłoszenia
Gmina Łoniów / Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie jest realizatorem Projektu „Kuźnia wiedzy. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.03.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Projekt prowadzony: od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 W projekcie udział biorą szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach Starych. Wsparciem Projektu zostanie objętych 140 uczniów i 24 nauczy  
Reforma edukacji – odwiedź specjalny serwis internetowy

Reforma edukacji – odwiedź specjalny serwis internetowy

Ogłoszenia
www.reformaedukacji.men.gov.pl – pod tym adresem wystartował specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Znajdują się tam informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych. Na stronie internetowej każdy rodzic może sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. Podajemy tam także kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do Państwa dyspozycji oraz
Stypendium Wójta za dobre wyniki w nauce

Stypendium Wójta za dobre wyniki w nauce

Ogłoszenia
Uczniowie szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I – III), gimnazjum oraz szkół ponadglimnazjalnych, wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.   Uchwała Rady Gminy/Kryteria: Pobierz   Wniosek: Pobierz   Termin składania wniosków do 31 sierpnia.
Wielkość czcionki
Kontrast

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close